Payment

แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน (เฉพาะลูกค้าที่ชำระผ่านทางช่องทางโอนเงินเท่านั้น)
  • Thai Bank (2) ธนาาครกสิกรไทย สาขาเสาชิงช้า เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ( ชื่อบัญชี ------------------- )
  • Thai Bank (8) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ( ชื่อบัญชี ------------------- )
  • Thai Bank (1) ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรีเพชร เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ( ชื่อบัญชี ------------------- )