“สาร 3-MCPD ภัยเงียบทำร้ายสุขภาพ

3-MCPD คืออะไร 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) เป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้วิธีย่อย สลายโปรตีนของพืช เช่น ถั่วเหลือง โดยการใช้กรดความเข้มข้นสูง เช่น กรดเกลือ ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้เกิด ปฏิกริยากับนํ้ามันและไขมันที่เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในถั่วเหลือง เกิดสารปนเปื้อนออกมาผสมอยู่ในซีอิ๊วหรือน้ำซอสได้

นอกจากนี้สาร 3-MCPD นี้ยังจะพบปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆที่มีการทำปฏิกริยากันระหว่างไขมันกับ กรดเกลือร่วมกับความร้อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบ, ข้าวบาร์เล่ย์คั่วสําหรับทําเบียร์ (สีเข้ม) และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมัก เช่น ซาลามี่ เป็นต้น

อันตรายของสาร 3-MCPD พบว่าการได้รับสารนี้จากการบริโภคในปริมาณเล็กน้อยจะไม่ทําให้เกิดผลเฉียบพลัน แต่อันตรายจะเกิดจากการได้รับสะสมในร่างกายเป็นเวลานานๆ มีรายงานวิจัยพบว่าสามารถทำให้การเคลือนที่ของสเปิร์มลดลง ในหลอดทดลอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ได้ และยังพบว่าเป็นสารปนเปื้อนที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้  

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ๊วขาวหรือซอสถั่วเหลืองจะมีการนำถั่วเหลืองมาหมักโดยใช้กรดเกลือชนิดเข้มข้นเพื่อ ช่วยลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงเหลือเพียงใช้เวลาไม่กี่วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดสาร 3-MCPD ขึ้นมาปนอยู่ใน น้ำซอสและเข้าสะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุด ดังนั้นการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ปราศจากสารดังกล่าวก็เป็นทางเลือก ทางหนึ่งของการมีสุขภาพดีในระยะยาว

3-MCPD
คืออะไร 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) เป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้วิธีย่อย สลายโปรตีนของพืช เช่น ถั่วเหลือง โดยการใช้กรดความเข้มข้นสูง เช่น กรดเกลือ ภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ส่งผลให้เกิด ปฏิกริยากับนํ้ามันและไขมันที่เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในถั่วเหลือง เกิดสารปนเปื้อนออกมาผสมอยู่ในซีอิ๊วหรือน้ำซอสได้

นอกจากนี้สาร 3-MCPD นี้ยังจะพบปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆที่มีการทำปฏิกริยากันระหว่างไขมันกับ กรดเกลือร่วมกับความร้อน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบ, ข้าวบาร์เล่ย์คั่วสําหรับทําเบียร์ (สีเข้ม) และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมัก เช่น ซาลามี่ เป็นต้น

อันตรายของสาร 3-MCPD พบว่าการได้รับสารนี้จากการบริโภคในปริมาณเล็กน้อยจะไม่ทําให้เกิดผลเฉียบพลัน แต่อันตรายจะเกิดจากการได้รับสะสมในร่างกายเป็นเวลานานๆ มีรายงานวิจัยพบว่าสามารถทำให้การเคลือนที่ของสเปิร์มลดลง ในหลอดทดลอง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ได้ และยังพบว่าเป็นสารปนเปื้อนที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้
 
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ๊วขาวหรือซอสถั่วเหลืองจะมีการนำถั่วเหลืองมาหมักโดยใช้กรดเกลือชนิดเข้มข้นเพื่อ ช่วยลดระยะเวลาการหมักให้สั้นลงเหลือเพียงใช้เวลาไม่กี่วัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะทำให้เกิดสาร 3-MCPD ขึ้นมาปนอยู่ใน น้ำซอสและเข้าสะสมอยู่ในร่างกายเราในที่สุด ดังนั้นการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ปราศจากสารดังกล่าวก็เป็นทางเลือก ทางหนึ่งของการมีสุขภาพดีในระยะยาว