ภาวะเกลือโพแทสเซียมคั่งในผู้ป่วยโรคไต 

เกลือโพแทสเซียม มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นแร่ธาตุตามธรรมชาติ ที่ช่วยให้เซลล์ประสาท เซลล์กล้ามเนื้อรวมถึงหัวใจของเราทำงานได้อย่างปกติ ปัจจุบันนิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อทดแทนความเค็มที่ลดลงจากการลดปริมาณเกลือโซเดียม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องปรุงรสที่มีโซเดียมต่ำเกือบทุกยี่ห้อที่มี วางขายในท้องตลาดจะมีการเติมเกลือโพแตสเซียมเสริมทดแทนเพื่อคงความเค็ม แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมสำหรับ ทุกคนในครอบครัว ถ้ามีสมาชิกในบ้านป่วยเป็นโรคบางอย่าง เช่น ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมทำงานบกพร่อง ที่จะมีระดับของเสีย ในเลือดรวมทั้งโพแทสเซียมในร่างกายคั่งอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถกำจัดโพแทสเซียมส่วนเกินที่บริโภคเพิ่มเข้าไป ออกจากร่างกายได้ หรือผู้ที่ทานยาที่สามารถเพิ่มระดับโพแตสเซียมในร่างกายอยู่แล้ว เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาขับปัสสาวะ บางประเภท การบริโภคโพแทสเซียมเพิ่มเข้าไปจะทำให้ระดับในร่างกายและในเลือดยิ่งสูงขึ้น เกิดภาวะเกลือโพแทสเซียมคั่ง อาจนำไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจถึงขึ้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้  ดังนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะโรคไตเสื่อมทำงานบกพร่อง ดังกล่าวที่จำเป็นต้องจำกัดเกลือในการทานอาหาร การใช้เครื่องปรุงรสที่โซเดียมต่ำแต่ใช้การเติมเกลือโพแทสเซียม เสริมเข้าไปแทนเพื่อคงรสชาติเค็ม ก็ควรต้องเฝ้าระวังภาวะเกลือโพแทสเซียมคั่งไว้ด้วยเช่นกัน

ถึงแม้จะมีหลักฐานทางวิชาการแนะนำว่าการบริโภคโพแทสเซียมจะมีผลดีต่อการลดความดันโลหิตในผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคไต อย่างไรก็ตามคำแนะนำดังกล่าวให้บริโภคโพแทสเซี่ยมจากแหล่งอาหารธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่คนไทยทานอยู่ ประจำวันอยู่แล้ว โดยไม่แนะนำให้บริโภคโพแทสเซี่ยมสังเคราะห์เสริมเพิ่มเติม เช่น จากการปรุงรสอาหารในชีวิตประจำวัน

https://www.kidney.org/atoz/content/hyperkalemia/facts

รายการปริมาณโซเดียม (มิลลิกรัม) ต่อ 1 หน่วยบริโภค
ผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผักใบเขียวเข้มและสีส้ม เช่น คะน้า, กวางตุ้ง, หน่อไม้ฝรั่ง, บร็อคเคอรี่, เห็ด, แครอท, หัวปลี, ฟักทอง, กล้วย, มะละกอ, ส้ม, ฝรั่ง, แก้วมังกร, มะม่วงสุก
ผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมปานกลางผักกาดขาว, มะเขือยาว, หัวไชเท้า, กะหล่ำปลี, มะม่วงดิบ, ส้มโอ, แอปเปิ้ล, สับปะรด
ผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมต่ำฟักเขียว, บวบ, ถั่วงอก, ชมพู่, เงาะ, องุ่น, แตงโม, มังคุด, ชมพู่

ตาราง แสดงตัวอย่างของผักและผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน จำแนกตามระดับโพแทสเซียม